Ondersteuning

Naarmate we ouder worden en de zelfstandigheid minder wordt, hebben we meer behoefte aan praktische ondersteuning. Bijvoorbeeld omdat het rijbewijs niet meer is verlengd en de auto is verkocht. Of omdat iemand sowieso niet meer alleen op stap wil of kan. Of simpelweg omdat de digitale ontwikkelingen te snel gaan. Familie, buren en andere naasten zijn vaak de eerst aangewezenen om dan ondersteuning te bieden. Soms lukt dat niet en dan kan en wil ik met Enjoy my Company  graag iets betekenen. Denk bijvoorbeeld aan begeleiding bij …

  • … vervoer naar huisarts, ziekenhuis, tandarts of fysiotherapeut of naar de kapper of pedicure
  • … het reizen met het openbaar vervoer of het organiseren van een reis
  • … boodschappen doen en/of koken
  • … het agendabeheer of het bijhouden van de kalender
  • … het (in)plannen van bezoeken en herinneren aan afspraken
  • … bezoek aan familie en vrienden
  • … alle andere praktische vragen die er leven
Stephanie van Dongen